Pomoću vibro-dijagnostike u mogućnosti smo da izvršimo pregled i utvrdimo potencijalno oštećenje agregata, pomoću rane detekcije kvarova i time uradimo prevenciju otkaza, tj prestanak rada agregata. Vibro-dijagnostika omogućava rani uvid u simptome rada opreme koje ne možemo detektovati na tradicionalan način.

Ovakvim ispitivanjima bez demontaže, u toku normalnog rada agregata (ventilator, pumpa, kompresor, separator, centrifuga, reduktor, turbina itd.) vrlo brzo i pouzdano određujemo stanje Vašeg agregata i nalazimo nedostatke na njemu.

OBLAST PRIMENE

Konkurentna sposobnost firme na tržištu određena je sa tri faktora: kvalitet proizvoda, produktivnost i struktura koštanja. Mašinama i opremi, korisnici postavljaju sve oštrije zahteve. Savremena strategija održavanja mašina i uređaja podrazumeva stručnu i kvalitetnu primenu metoda preventivnog i prediktivnog održavanja u kojima vibrodijagnostika igra veoma značajnu ulogu.

RADOVI KOJE OBAVLJAMO POMOĆU INSTRUMENTA

MERENJE VIBRACIJA (VIBRO)

Ova funkcija se izvodi kroz metodologiju merenja na pojedinačnim mašinama kao i u ruting metodi. Prema unapred pripremljenom programu vrši se merenje vibracija na većem broju mašina i uređaja i dobijeni podaci se prenose na PC. Analizom dobijenih rezultata uočavaju se promene i kritične tačke u saglasnosti sa ISO 2372.

FREKVENTNA ANALIZA (FFT)

Mogućnost iznalaženja uzroka vibracija. Frekventna analiza je postupak dobijanja elementarnih komponenata iz složenog signala vibracija. Ovim metodom dobija se opšta ocena stanja mašine i mogućnost identifikacije uzročnika greške.

URAVNOTŽENJE U SOPSTVENIM LEŽIŠTIMA (IPB)

Neuravnoteženost je najčešći uzrok havarija na mašinama. Prednosti postupka IPB:

  • Izbegava se demontaža i transport rotora
  • Uzimaju se u obzir radni uslovi mašine
  • Postupak je brz i jednostavan

MERNJE ŠUMA LEŽIŠTA I ZUPČANIKA (BNL)

Primenom metode Envelope ubrzanja efikasno se iznalazi nivo oštećenosti kotrljajnih ležaja kao i zupčastih parova. Ovim postupkom može se realizovati planska zamena ležajeva u konceptu prediktivnog održavanja.

Naše usluge

Pozovite nas

+381 (0) 21 781 777 +381 (0) 63 503 159

Ako imate pitanje za nas ne oklevajte da nas kontaktirate.

kontakt

Reference

Kompanije i preduzeća koje nam veruju

Imate pitanje?

Ako imate pitanje za nas ne oklevajte da nas kontaktirate.