Servis asinhronih motora u opsegu od 0,1 - 200 kW vršimo nezavisno od proizvođača, po želji klijenata radimo premotavanje i to:

  • sa izolacijom više temperaturne klase
  • veći ili niži broj obrtaja od nazivnog
  • viši ili niži radni napon
  • promena intermitence, frekvencije i ostalo

Kod servisa mašine jednosmerne struje vršimo remont, ispitivanje izolacionog sistema, premotavanje i servis sa zamenom četkica, četkodržača i ležajeva.

Balansiranje rotora i ventilatora je izuzetno bitno za njihov pravilan i kvalitetan rad. Kod nas možete izvršiti balansiranje za sve vrste elektromotora snage do 200KW. Pored ovih usluga u oblasti servisa električnih mašina i pumpi pružamo sve vrste usluga mašinske obrade.

Elektromotori

  • Asinhroni (AC) elektromotori - premotavanje motora i zamena mehaničkih delova, napona do 1000 V (50/60 Hz) i snage do160KW
  • Jednosmerni (DC) elektromotori - premotavanje motora i zamena mehaničkih delova, napona do 1000 V i snage do 200KW
  • Asinhroni (AC) elektromotori - premotavanje motora i zamena mehaničkih delova, napona 1-12 kV, 50 Hz, snage do 200KW
  • Jednosmerne (DC) elektromagnetne kočnice
  • Jednosmerni (DC) elektromagneti
Asinhroni motori

Premotavanje svih tipova statora asinhronih motora sa dvaput lakiranom žicom visokoj klasi izolacije, takođe i kvalitetnog bužira.

Jednosmerni motori

Popravljamo sve vrste jednosmernih motora, i to: viljuškara, rotorski deo, statorski deo, zamena četkica, ležajeva, mašinska obrada kolektora.

Ručni alati

Servis ručnih alata - Viklovanje svih tipova ručnih alata, rotora, statora, zamena kolektora, ležajeva, četkica i rezervni mehanički delovi.

Reference

Kompanije i preduzeća koje nam veruju

Imate pitanje?

Ako imate pitanje za nas ne oklevajte da nas kontaktirate.